Posts

“DU SKAL IKKE SPILLE MESTER OVER MEG”

The book “DU SKAL IKKE SPILLE MESTER OVER MEG” is now published.

Jarle sier at forfatteren Kai Tell har skrevet flere bøker tidligere hvor han har “bakt” inn noe av overgreps historien sin. Han kliner til og kommer med en veldig sterk historie som gjør et voldsomt inntrykk på meg. Han ble utsatt for forferdelige ting, helt fra han var 3 år gammel og både mor og far var overgripere (anbefaler boka)

Jarle says author Kai Tell has written several books previously where he has used some of his own experiences. He’s going all out with a very strong story which made a huge impression on me.He was subjected to horrible things, from when he was 3 years old and both father and mother were the molesters. (book is highly recommended)

Free E-BOK http://issuu.com/livforlag/docs/du_skal_ikke_spille_mester_over_meg

KAI TELL

YOU SHOULD NOT PLAY MASTER OF ME!
THE TRUE STORY ABOUT A LITTLE BOY WHO WAS SEXUALLY ABUSED,
AND HOW HE MANAGED TO FREE HIMSELF FROM THE TRAUMA AS AN ADULT.