When you need someone to talk to

On this page you’ll find information about centers, organisations and websites.

Links

Nok.Norge

Advokat-teigstad.no

Frirettshjelp Advokat

Overgrep.no

Advokat Bredesen

Tannlege

Det Finnes Hjelp.no – for people 18 years+ with a sexual interest in children who are seeking help to not act on their sexual interest.

SANKS – Finnmarkssykehuset – https://finnmarkssykehuset.no/fag-og-forskning/sanks/om-oss/kontakt-oss#henvisningsinfo

Kontoret for voldsoffererstatning – https://www.voldsoffererstatning.no/

Støttesenter for kriminalitetsutsatte – https://www.politiet.no/kontakt-oss/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/

Alternativ til vold – sinnemestring – https://atv-stiftelsen.no/

Tips telefon til Politiet – https://www.politiet.no/tjenester/tips-politiet/

Støttesenter for kriminalitetsutsatte-  https://www.politiet.no/kontakt-oss/stottesenter-for-kriminalitetsutsatte/

Nok – https://noknorge.no/veileder-for-tilpasset-tilbud-til-alle-kjonn/

Reform – https://reform.no/tjenester/mannstelefon/

Dinutvei – https://dinutvei.no/

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord – https://lfss.no/

Others

Barneombudet
Hammersborg torg 1
PB. 8889 Youngstorget
0028 Oslo
Tlf: 22 99 39 50
E-post:post@barneombudet.no
Webside: www.barneombudet.no

Barn og ungens kontakttelefon (Røde Kors)
Tlf: 800 33 321
Webside: https://www.rodekors.no/distriktsider/Nord_Trondelag/Aktuelt_og_nyheter/barn-og-unges-kontakttelefon/

ALARMTELEFONEN for barn og unge 116 111
Telefon: 116 111
Webside: www.116111.no

Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte, gratis hele døgnet.
Telefon: 800 57 000
Webside: https://hfsm.no/

Redd Barnas arbeid for å bekjempe vold og seksuelle overgrep mot barn
Telefon: 22 99 09 00
Webside: https://www.reddbarna.no/jegerher

Centers

A low-threshold services for men and women who have been victims of sexual abuse and their families.

We have a duty of confidentiality, no records are kept and the service is free.

Select region to open the list.

Troms og Finnmark

Nora Krise og incestsenter
Adresse: Henrik Lundsgate 4
9915 Kirkenes
Tlf: 78 99 60 60
E-post: info@norasenteret.no
Web: http://norasenteret.no

Smiso – Tromsø
Adresse: Søndre Tollbodgate 9, 3etg
Postboks 1231
9008 Tromsø
Tlf: 77 65 20 44
E-post: post@smiso.no
Web: http://www.smiso.no

Nok. Alta
Øvreveien 67
9515 Alta
Telefon: 78 43 46 93/ 95 46 43 38
Epost: post@altakrise.no

Nordland

Nok. Nordland
Strandgata 36, 2 etg
8656 Mosjøen
Telefon: 75 17 30 50
Mobil: 46 93 67 60
E-post: post@noknordland.no
Web: https://noknordland.no/

Nok. Nordland avd, Bodø
Sjøgt. 22
8006 Bodø
Telefon: 75 17 30 50
E-post: post@noknordland.no
Web: https://noknordland.no/

Trøndelag

Nok. Levanger
Staupslia 41 (Rektorboligen på Staup)
7603 Levanger
Tlf: 74 05 20 30
Mobil: 46 93 69 77
E-post: nok@noktrondelag.no
Web:https://noktrondelag.no/

Nok. Trondheim
Parkveien 17
7030 Trondheim
Tlf: 73 89 08 80
Mobil: 99 57 11 98
E-post: nok@noktrondheim.no
Web:https://noktrondheim.no/

Møre og Romsdal

Nok. Møre og Romsdal
Moldeliveien 9
6415 Molde
Tlf:  97 41 55 80 /  71 11 51 55
E-post: post@nokmr.no
Web:https://nokmr.no/

Rogaland

Nok. Sør-Vest
Langgata 41 (Vi holder til i 4. etasje)
4306. Sandnes
Tlf.: 51 97 19 00
E-Post: post@nok-sorvest.no
Web :https://www.nok-sorvest.no/

Nok. Avdeling, Haugesund
Adresse : Sørhauggaten 111, Helsehuset i Haugesund ( Vi holder til i 3 etasje )
Tlf: 51 97 19 00
Send sms på mobil: 926 57 203
E-port: post@nok-sorvest.no

Nok. Sør-Vest har hovedkontor i Sandnes sentrum, rett ved siden av Ruten.

Avd. Haugesund er lokalisert i Helsehuset i Haugesund.

Avd. Dalane er lokalisert sammen med Eigersund Helsestasjon.

Våre telefon- og åpningstider:
Sandnes:
Telefontid; gjelder også henvendelser fra Haugesund og Egersund:
Alle dager fra kl. 10.00 – 14.00
(tirsdag kl. 12.00- 14.00 og onsdag til kl.17.00)

Innlandet

Nok. Hamar
Kristin Lavransdatters veg 18
2316 Hamar
Tlf/sms: 91 69 17 14
E-post: post@nokhamar.no
Web:https://nokhamar.no/

Nok. Elverum
Storgata 10
2408 Elverum
Telefon: 97 15 98 10
E – post: post@nokelverum.no
Web:https://nokelverum.no/

Nok. Gjøvik
Glassverksgata 5
2815 Gjøvik
Tlf: 61 17 14 00
E-post: post@smioslo.no
Web:https://nokgjovik.no/

 

 

Vestland

Nok. Bergen
St Jacobsplass 9 ( Vi holder til i 1. etasje )
5008 Bergen
Tlf: 55 90 49 90
KUN sms: 90 85 35 69
E-post: post@nokbergen.no
Web:https://nokbergen.no/

Nok. Bergen Avd, Hardanger
Grovajelet 16
5600 Norheimsund
E-post: post@nokbergen.no
Web:https://nokbergen.no/

Nok. Bergen Avd, Sunnhordaland
E-post: post@nokbergen.no
Web:https://nokbergen.no/

Viken

Nok. Drammen
Wergelandsgate 13
3019 Drammen
Tlf: 32 04 58 00
E-post: nokdrammen@drammen.kommune.no
Web: https://nokdrammen.no/

Nok. Follo
Langbakken 9
1430 Ås
Tlf: 64 97 23 00
E-post: post@kisif.no
Web: http://www.kisif.no

Krise- og incestsenteret i Fredrikstad
Adresse:
Sandveien 15
1612 Fredrikstad

Tlf: 69 95 55 60
Mobil: 90 14 57 60
E-Post: krisesenteret.fredrikstad@blaakors.no
Web: http://blaakors.no/krisesenteret/

Vestfold og Telemark
Tønsberg

Smiso Vestfold
Glitneveien 22
3151 Tolvsrød
Tlf: 33 35 77 77
E-post: post@smiso-vestfold.no
Web: https://smiso-vestfold.no/

Smiso Telemark
Holbergsgate 14 (Vi holder til i 2. etasje)
3717 Skien
Tlf: 35 58 88 80
E-Post: post@smisotelemark.no
Web : https://smisotelemark.no/

Agder

Nok. Agder
Markensgate 37 (Vi holder til i 2. etasje)
4612 Kristiansand
Tlf: 38 07 11 11
E-post: kontakt@nokagder.no
Web:https://nokagder.no/

Nok. Agder Avd, Arendal
Havnegaten 1 (Vi holder til i 2. etasje)
4836 Arendal
Tlf: 38 07 11 11
E-post: kontakt@nokagder.no
Web:https://nokagder.no/

Oslo

Kirkelig Ressurssenter
mot vold og seksuelle overgrep
Adresse:
Lovisenberggata 15A
0456 Oslo

Telefon: 23 22 79 30 / 47 46 46 15
E – post: post@ressurssenteret.no – adam@ressurssenteret.no
Web: http://www.kirkeligressurssenter.no/

Dixi Ressurssenter mot voldtekt (en del av Nok. nettverket)
Bygdøy Alle 1
0253 Oslo
Tlf.: 22 44 40 50 / 930 58 070
E-post: dixi@dixioslo.no
Web: https://www.dixi.no/

SSMM – Oslo
Senter for seksuelt misbrukte menn
Adresse : Storgata 3
0155 Oslo
Tlf: +47 22 42 42 02
E-post: post@ssmm.no
Web: https://www.ssmm.no/

Nok. Oslo
Akersgata 1-5 (Du finner oss i 4. etasje)
0105 Oslo
Tlf: 23 31 46 50
E-post: post@nokoslo.no
Web:https://nokoslo.no/

Nok. Sogn og Fjordane
Hornnesvegen 1
6809 Førde
Telefon: 57 72 10 70 / 94 89 28 23
Sms: 94 89 28 23
E – post: post@noksognogfjordane.no
Web: https://noksognogfjordane.no/