Who is Utsattmann?

Utsattmann is an organization fighting against sexual abuse towards children. We’re a network of men who have been subjected to sexual abuse during our lifetime. We wish with our experience to help other men and young people who are experiencing the same. Although life seems to have broken, we convey the message that it is possible to build yourself up
and have a good life.

Do you wish to support our work?
Vipps nr : 86670
Account number: 3090 147 9468
VAT registration number : 914 596 874

Posts

From Facebook

22 hours ago

Utsattmann.no
OVERGREPSDØMT MANN DØMT FOR FLERE OVERGREPEn 77 år gammel mann som for tiden soner en over ti år lang fengselsstraff i Bergen, er dømt til ytterligere seks år i fengsel for flere overgrep.Senest i 2018 og 2019 ble 77-åringen dømt for seksuelle overgrep mot tre unge gutter i sitt eget hus i Bergen på begynnelsen av 2000-tallet.Den nye dommen denne uken omfatter overgrep mot ytterligere to gutter fra samme miljø, skriver Bergens Tidende.77-åringen må i tillegg til fengselsstraffen betale den ene av de fornærmede en erstatning på over 6,6 millioner kroner. Den andre fornærmede skal få utbetalt oppreisningserstatning på 250.000 kroner.– Det er en riktig og rettferdig erstatning, selv om det ikke på noen måte kan reparere skaden som så alvorlige overgrep medfører, sier de to mennenes bistandsadvokat Hilde Cecilie Meyer til avisen.Mannens bolig ble i sin tid besøkt av mange gutter i nabolaget hans, der de tok strøjobber for ham og fikk se film, spise pizza, drikke og røyke.77-åringen er også dømt for overgrep mot til sammen 19 gutter i flere dommer fra 70- og 80-tallet. (NTB ... See MoreSee Less
View on Facebook

1 week ago

Utsattmann.no
View on Facebook

2 weeks ago

Utsattmann.no
fb.watch/56rH_00NBs/Et oppgjør med «en skjult epidemi»Vi er vitne til noe enestående: Et tverrpolitisk initiativ samler folkevalgte i Kristiansand bak en visjon om nulltoleranse for vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.Det siste året har lært oss – både som enkeltpersoner og som samfunn – hvor krevende det er å overvinne en pandemi. Ikke minst har vi sett behovet for tydelig politisk ledelse. Man kan selvsagt være enig eller uenig i veivalg underveis, men man kan ikke ta fra våre politikere at de har klart å sette felles innsats for smittebegrensning på alles «dagsorden».Tydelig og vedvarende.Forfatterne av denne kronikken er opptatt av en annen «epidemi». En «skjult epidemi» som dessverre ikke er ny, men som har ødelagt menneskeliv til alle tider. Noen ganger er den arvelig, men den smitter og muterer ikke. Likevel berører den langt flere menneskeskjebner enn vi liker å tenke på.Vi snakker om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge.WHO har beskrevet vold og seksuelle overgrep som vår tids største folkehelseproblem. Både på grunn av alvoret i de skadevirkninger som krenkelser påfører enkeltpersoner, familier, lokalmiljø og samfunn. Men også på grunn av omfanget. Vi vet ikke hvor mange barn og unge som vokser opp med vold og seksuelle overgrep i Kristiansand. Av den simple grunn at de fleste forblir skjult for oss.Men om vi tør å ta i bruk den forskningen som kan fortelle oss noe om det reelle omfang, risikerer vi å finne skremmende tall:Bare i Kristiansand er det nå 4800 barn som vokser opp med voldserfaringer. 1200 av disse barna er utsatt for alvorlig og grov vold i sitt eget hjem. Bare disse siste ville være nok til å fylle tre – fire barneskoler. Minst like mange vil være utsatt for seksuelle overgrep fra voksne.I barnebyen Kristiansand.Denne «epidemien» dukker opp til overflaten i fellesskapets bevissthet med ujevne mellomrom. Oftest utløst av medieomtale i etterkant av alvorlige enkeltsaker. I kjølvannet ses da ofte politisk engasjement i form av handlingsplaner, NOU-er og tilsvarende. I seg selv gode og nyttige, men når støvet legger seg, skjules oftest epidemien på nytt. Og også det politiske engasjementet avtar til fordel for «viktige» saker.Så fjernt fra det vi har sett av vedvarende politisk ledelse under covid-epidemien.Vi har savnet den politiske viljen til klart å si ifra om at ingen barn skal vokse opp med vold og seksuelle overgrep. Vi har savnet motet til gjøre en slik visjon til virkelighet.Vi har savnet det.Frem til i dag.Vi har savnet den politiske viljen til klart å si ifra om at ingen barn skal vokse opp med vold og seksuelle overgrep. Vi har savnet motet til gjøre en slik visjon til virkelighet. Vi har savnet det. Frem til i dag.For vi er nå vitne til noe enestående. Et tverrpolitisk initiativ samler folkevalgte i Kristiansand bak en visjon om nulltoleranse for vold og seksuelle overgrep mot barn.Kjære bystyrerepresentanter, tusen takk. I dag er vi stolte av dere.Kristiansand har gode muligheter for å omsette denne visjonen i effektiv praksis. Vi vet det fordi vi ser at det i barnehager, skoler, helsestasjoner, skolehelsetjeneste m.v. finnes mange voksne som ønsker å tak i denne utfordringen.Men vi vet også at det er krevende oppgaver de ansatte står overfor:Ingen utfordring er vanskeligere enn å spørre om vold og overgrep,ingen engstelse er større enn å mistenke andre for å ha påført barn smerte,ingen selvbebreidelse er mer smertefull enn å føle å ha sviktet et barn,ingen frykt er større enn å risikere å ta feil.Og likevel forventes det at ansatte bryter tausheten og sier ifra. For barnets skyld.Vi vet alle at vold og seksuelle overgrep foregår, og vi vet alle at det er skadelig. Det krevende er å gripe inn. Det betyr at kunnskap må utvikles til handlingskompetanse.God handlingskompetanse støttes blant annet av· Et ivaretakende arbeidsmiljø hvor den ansatte er trygg på støtte og oppfølging også når sterke følelser aktiveres, og hvor støtten også er der om det gjøres feil.· Solid lederstøtte på alle nivåer, slik at beskyttelse mot vold og overgrep blir en integrert del av organisasjonens DNA, uavhengig av øvrige kjerneoppgaver.· Ansatte får hjelp til å utforske egen historie, slik at ikke selvivaretakelse skal hindre utforsking av mistanke om vold/overgrep.· Ansatte får støtte til å utvikle ferdigheter som skaper trygghet hos engstelige barn.Vårt håp er at bred politisk støtte bak visjonen om nulltoleranse følges opp av en tilsvarende vilje, også økonomisk, til å gi voksne som står forrest i møte med byens barn og unge styrket handlingskompetanse.Dette er våre felt. Dette er hva vi arbeider med, forsker på, underviser i og er opptatt av.Kjære politikere i Kristiansand: vi takker ja til dugnaden. Vi stiller oss helhjertet bak visjonen. Bruk oss!Mogens Albæk, psykologspesialist, dr. philos, Statens BarnehusSiri Søftestad, ReddeSmå.noAnn-Kristin OlsenKristin Maaseide, minoritetsrådgiveren i AgderAmalie Nilssen, programansvarlig, ArkivetInger Lise Andersen, Barnefokus SørJarle Holseter, daglig leder, UtsattmannMaja Mendoza, regionrådgiver, Redd BarnaTone Martha Sødal, Elevombudet i KristiansandTuva Jacobsen, prosjektleder Barnas Jurist, Kirkens Bymisjon Kristiansand ... See MoreSee Less
View on Facebook

Utsattmann is proud to finally be able to publish a new and longer movie version of the MC campaign – south-north

Norwegian audio with English subtitles :

https://vimeo.com/283515234/9579372c71

Usett Mann. A short film by Ida Wilstrup

Norwegian with English subtitles : 19 min.

https://vimeo.com/331824636/ba90b9a60d

NRK documentary 2016

Mann. Utsatt.

Hver 12 gutt blir seksuelt misbrukt i Norge. Mørketallene er trolig store. Menn som ble misbrukt seksuelt som barn og en dømt overgriper kaster lys over tabuer få tør å snakke om.

Acknowledgement

THESE ARE JUST SOME OF THE STORIES

Places to seek help

Support centers

The support centers are the low-threshold services that welcome everyone. No professional referral is needed to get in contact with them. In these support centers you can meet supervisors who are familiar with the subject and will give you advice on how to proceed further.

General practitioner

Your family doctor is a good place to start a conversation and be referred to a psychologist, if necessary. It is important that you tell your doctor about what you’re struggling with.

Police

Report assaults to the police. They will decide whether the case
should be investigated or if it is obsolete. If you’re a victim to rape,
report to the police and they will help you to an abuse center. You can
also tip the police by phone if you’re concerned about abuse.

Treatments

DPS offers treatment by psychologists and therapists, depending on your need. You will need a doctors referral to get help from the public
assistance.